KYMMENEN KÄSKYÄ

1. Miksi Jumala antoi kymmenen käskyään?

A. Jotta ihmiset voisivat elää onnellisina.
"Autuas se, joka noudattaa lakia"
- Sananl. 29:18

"Sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat"
- Sananl. 3:1,2

" -- käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta"
1. Tim.1:5

VASTAUS: Jumala loi ihmisen nauttimaan onnesta, rauhasta ja täysipainoisesta elämästä. Jumalan laki osoittaa tien, jota kulkemalla ihminen voi todella osallistua näistä siunauksista.

B. Jotta ihmiset voisivat erottaa oikean väärästä.
"Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on"
- Room. 3:20

"Syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: 'Älä himoitse'"
- Room. 7:7

VASTAUS: Kymmenen käskyä määrittelee suhteemme Jumalaan sekä velvollisuutemme lähimmäisiämme kohtaan. Jumalan laki on kuin peili (Jaak. 1:23-25). Se osoittaa väärät teot elämässä samoin kuin peili kasvoissa olevan lian.

C. Jotta ihmiset eivät joutuisi vaaroihin ja onnettomuuksiin.
"Vahvista minua, että minä pelastuisin, niin minä katselen alati sinun käskyjäsi. Sinä hylkäät kaikki, jotka sinun käskyistäsi eksyvät"
- Ps. 119:117,118

VASTAUS: Jumalan laki suojelee ihmisen elämää, omaisuutta ja mainetta. Se johtaa ihmisen luottamaan Jumalaan ja hänen johdatukseensa ihmisen parhaaksi.


2. Poistiko Jeesus lain ollessaan maan päällä?

Jeesus sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi"
- Matt. 5:18,19

VASTAUS: Ei. Jeesus osoitti hyvin selvästi, ettei hän tullut poistamaan lakia vaan täyttämään ja pitämään sen. Poistamisen asemasta hän teki "lain suureksi ja ihanaksi" (Jes. 42:21). Niinpä Jeesus osoitti, että vihastuessaan ihminen rikkoo käskyä "Älä tapa" (Matt. 5:21-22; 1. Joh. 3:15) ja katsoessaan himoiten hän rikkoo käskyä "Älä tee huorin" (Matt. 5:27,28).


3. Miksi Jumalan laki on äärettömän tärkeä?

"Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut"
- Ap. t. 17:31

"Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan"
- Matt. 16:27

"Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla"
- Room. 2:12

"Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista"
- Saarn. 12:13,14

VASTAUS: Kymmenen käskyn laki on tuomiolla mittapuuna ihmisen kohtaloa ratkaistaessa (Jaak. 2:12). Sen vuoksi on vaarallista elää tahallaan sen periaatteiden vastaisesti (2. Kor. 5:10).


4. Voivatko tietoisesti Jumalan käskyjä rikkovat pelastua?

"Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin"
- Jaak. 2:10

"jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus"
- Hepr. 10:26,27

"Synnin palkka on kuolema"
- Room. 6:23

VASTAUS: Raamattu osoittaa, että jokaisen Jumalan käskyn rikkominen on syntiä, jonka seurauksena on kadotus. Tottelemattomuus yhdessä asiassa toi synnin maailmaan. Samoin tahallinen rikkomus yhdessä kohdassa vie ihmisen tuhoon. Raamatussa osoitetaan kohtalokkaaksi nimenomaan kieltäytyminen kuuliaisuudesta Jumalan käskyille (Jaak. 4:17).


5. Pelastummeko noudattamalla kymmentä käskyä?

"Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä"
- Ef. 2:8,9

"Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja -- jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan"
- Gal. 2:16,21

VASTAUS: Emme. Kenenkään ei ole mahdollista pelastua lain pitämisellä, "sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta" (Room. 3:23). Jokainen tarvitsee pelastuakseen Jumalan armoa, joka saadaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen (Room. 10:9).


6. Vapauttaako eläminen uskosta ja armon alla kristityn kuuliaisuudesta laille?

Jeesus sanoi: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'"
- Matt. 7:21-23

"Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo"
- Room. 3:31

"Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!"
- Room. 6:15

VASTAUS: Ei. Eläminen uskosta ja armon alla ei oikeuta tekemään tahallisesti syntiä (Hepr. 10:26,27). Jeesus sanoi: "Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä" (Matt. 19:17).


7. Miten kääntyneen kristityn on mahdollista noudattaa Jumalan käskyjä?

"Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa -- että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä"
- Room. 8:3,4

"Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä"
-1. Joh. 1:9

"Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä"
- Hebr. 8:10

"Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan"
- Hes. 36:27

VASTAUS: Jumala antaa katuvalle synnit anteeksi ja ohjaa Pyhän Hengen välityksellä elämään sopusoinnussa lakinsa kanssa. 

Sivu päivitetty 9.03.2019.

Adventtikirkon lähdekirjasto - http://kirjasto.adventist.fi/kysymyksia-jumalan-laista